| | | | |

powered_by_lenovo_2020 Rezultati Hrvatskog Telekoma za prva tri mjeseca 2020. - CroPC.net

Rezultati Hrvatskog Telekoma za prva tri mjeseca 2020.

U prvom tromjesečju 2020. EBITDA prije jednokratnih stavki nakon najmova smanjila se za 53 milijuna kuna, to jest za 7,9% zbog rezultata HT Grupe u Hrvatskoj (55 milijuna kuna, tj. 8,8%), dok je Crnogorski Telekom zabilježio porast (2 milijuna kuna, tj. 4,3%)

Hrvatski Telekom vodeći pružatelj telekomunikacijskih usluga u Hrvatskoj, objavljuje svoje nerevidirane konsolidirane rezultate za tromjesečje koje je završilo na dan 31. ožujka 2020.

U odnosu na prvo tromjesečje 2019. godine, sveukupni konsolidirani neto prihod u prvom tromjesečju 2020. smanjio se za 40 milijuna kuna, to jest za 2,2%. Smanjeni prihod rezultat je manje realizacije prihoda iz područja fiksnih telekomunikacija (47 milijuna kuna, tj. 5,7%), mobilnih telekomunikacija (28 milijuna kuna, tj. 3,5%) te ostalih prihoda (3 milijuna kuna, tj. 92,2%), što je djelomično nadoknađeno rastom prihoda iz sistemskih rješenja (38 milijuna kuna, tj. 26,6%).

U prvom tromjesečju 2020. EBITDA prije jednokratnih stavki nakon najmova smanjila se za 53 milijuna kuna, to jest za 7,9% zbog rezultata HT Grupe u Hrvatskoj (55 milijuna kuna, tj. 8,8%), dok je Crnogorski Telekom zabilježio porast (2 milijuna kuna, tj. 4,3%). Ne računajući jednokratni učinak transakcije vezano za EVOtv u prvom tromjesečju 2019. godine, EBITDA prije jednokratnih stavki nakon najmova povećala se za 1%. Marža EBITDA-e nakon najmova bila je na razini od 35,7%.

Konačan efekt u bilanci je smanjenje neto dobiti nakon manjinskih udjela za 41 milijun, tj. za 21,7%. Sveukupna kapitalna ulaganja iznosila su pritom 413 milijuna kuna i veća su za 7% u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Nakon stabilnog tromjesečja, Hrvatski Telekom predviđa određene izazove vezane uz COVID-19 pandemiju, a kao rezultat: (1) suspenzije usluga za poduzeća koja su prestala s radom, (2) smanjenja uplata prepaid bonova zbog manje mobilnosti korisnika, (3) kašnjenja s plaćanjima i otpisa za poduzeća koja su se našla u problemima, (4) pada prihoda od posjetitelja kao posljedice bitno smanjenog broja turističkih dolazaka, a što sve zahtijeva odgovornu optimizaciju troškova kako bi se održao neizmijenjeni plan kapitalnih ulaganja te osigurao održivi rast u budućnosti.

Neovisno na dobro poslovanje u prvom tromjesečju 2020. godine, s obzirom na trenutnu veliku razinu nesigurnosti i volatilnosti, nije moguće s pouzdanom točnošću utvrditi financijske izglede, te stoga revidiramo naše projekcije za 2020. godinu.

Kraj prvog tromjesečja 2020. godine obilježila je pandemija virusa COVID-19. Bez obzira na nove operativne zahtjeve Hrvatski Telekom je u potpunosti bio predan osiguranju povezanosti svojih korisnika te je poduzeo sve mjere kako bi osigurao  pouzdan i stabilan rad telekomunikacijske mreže u punom kapacitetu.

Novi uvjeti poslovanja, rad od kuće, povećani zahtjevi vezani za povezanost, potpora nacionalnom školskom online programu, uz dodatne podatkovne i govorne pogodnosti koje je Hrvatski Telekom omogućio svojim korisnicima, uzrokovali su snažan porast prometa u fiksnoj i mobilnoj mreži. U odnosu na veljaču u ožujku je došlo do 25% povećanja mobilnog podatkovnog prometa te 32% povećanja mobilnog govornog prometa. Istodobno u fiksnoj mreži, došlo je do 35% povećanja internetskog prometa i 45% povećanja minuta govornog prometa. Modernizacija radijske pristupne mreže koja je završila u 2019. godini omogućila je ispunjavanje zahtjeva vezanih uz povećani promet, uz istodobno zadržavanje ključnih performansi kvalitete mreže na visokoj razini, i to bez obzira na činjenicu da je 22. ožujka Zagreb pogodio potres zbog kojeg je bilo potrebno iz sigurnosnih razloga privremeno isključiti struju u podatkovnom centru u Draškovićevoj ulici. Zahvaljujući brzoj intervenciji, te unatoč objektivnim otežavajućim okolnostima, većina usluga je ponovno uspostavljena unutar 24 sata.

U 2020. godini fokus Hrvatskog Telekoma je na implementaciji fiksne pristupne mreže sljedeće generacije (NGA), s ciljem povećanja dostupnosti optičke mreže. Do kraja prvog tromjesečja 2020. dodatnih 9.154 kućanstava  u pristupnoj mreži pokriveno je s fiber-to-the-home (FTTH) tehnologijom, pokrivajući sveukupno 289 tisuća kućanstava FTTH-om.

Osiguravanje vrhunskog korisničkog iskustva jedan je od strateških ciljeva Hrvatskog Telekoma, a rezultati proaktivnog pristupa i niza aktivnosti provedenih s fokusom na korisnika u prvom tromjesečju vidljivi su u povećanju zadovoljstva korisnika, kako u segmentu privatnih, tako u segmentu poslovnih korisnika.

Krajem ožujka aplikacija Moj Telekom imala je 415.000 korisnika (36% baze). Broj korisnika jedinstvenog koncepta konvergirane ponude, Magenta 1, i dalje raste, a krajem ožujka 2020. koristilo ga je 248.000 kućanstava (209.000 kućanstava u prvom  tromjesečju 2019.) i 24.000 poslovnih korisnika (21.000 poslovnih korisnika u prvom  tromjesečju 2019.).

Pin It

Pretraži

© 2006 - 2020. CroPC.net

ISSN: 1846-8675