| | | | |

powered_by_lenovo_2020 CroPC - Tehnologija kao stil života - CroPC.net

  United Grupa kupuje grčki Forthnet

  Nakon bugarskog Vivacoma i hrvatskog Tele2 u 2019. godini, ta investicija predstavlja treću veliku transakciju otkad je BC Partners preuzeo United Grupu u ožujku 2019., zahvaljujući čemu će veličina prihoda United Grupe nakon završetka akvizicije prijeći 1,7 milijardi eura

  U sklopu transakcije United Grupa preuzet će sve kreditne obveze, konvertibilni dug i 36-postotni dionički udio u kapitalu Forthneta, nakon uspješno završenih pregovora s prodavateljima, i to Nacionalnom bankom Grčke, Alpha bankom, Piraeus bankom i Attica bankom

  Održan prvi online tečaj o digitalnoj pristupačnosti za predstavnike tijela javnog sektora

  U tečaju je predstavljen relevantni međunarodni i nacionalni zakonodavni okvir kojim se utvrđuju obveze tijela javnog sektora sa svrhom osiguranja pristupačnosti digitalnih sadržaja njihovih mrežnih stranica

  Tečaj „Digitalna pristupačnost“ zajednički su osmislili predstavnici Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva i Ureda povjerenika za informiranje, uz suradnju sa Savezom udruga osoba s invaliditetom i Hrvatskim savezom slijepih te Državnom školom za javnu upravu, a vezano uz provedbu Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora („Narodne novine“, broj 17/2019)

  Učenici osnovne škole Popovača virtualno su prešli granicu i predstavili Hrvatsku svojim vršnjacima

  20 učenika viših razreda osnovne škole Popovača predstavili su Hrvatsku vršnjacima iz Estonije, Latvije, Kazahstana, Ukrajine, Srbije i Slovenije

  Učenici i učitelji širom svijeta prebacili su se na učenje na daljinu, digitalni alati omogućavaju im ne samo da nastave učiti online, već i da virtualno prijeđu nacionalne granice i povežu se s učenicima iz cijelog svijeta. 21. i 22. svibnja putem platforme Microsoft Teams organiziran je online „susret“ 13 škola iz 11 zemalja na međunarodnoj lekciji engleskog jezika, među njima je bila i Osnovna škola Popovača iz Hrvatske

  Pretraži

  © 2006 - 2020. CroPC.net

  ISSN: 1846-8675