Kako bi građani i poslovanje bili sigurni, zaštićeni i uspješni, javni i privatni sektor moraju uspostaviti nove oblike suradnje

Kako bi se to počelo rješavati, potreban je nov, sustavan pristup sigurnosti kojim je obuhvaćeno puno više od same obrane i nadzora
Kako bi se to počelo rješavati, potreban je nov, sustavan pristup sigurnosti kojim je obuhvaćeno puno više od same obrane i nadzora
Kako bi se to počelo rješavati, potreban je nov, sustavan pristup sigurnosti kojim je obuhvaćeno puno više od same obrane i nadzora

Za napredak je najznačajnije da građani i tvrtke svoje svakodnevne aktivnosti mogu obavljati osjećajući se sigurno i zaštićeno, ali u brojnim zemljama građani se osjećaju nesigurno

Bilo da je uzrok tome neprimjereno reagiranje na prirodne katastrofe, terorističke napade, masovna povreda podataka ili širenje dezinformacija, povjerenje u sposobnost vlada da štite društvo opada.

Kako bi se to počelo rješavati, potreban je nov, sustavan pristup sigurnosti kojim je obuhvaćeno puno više od same obrane i nadzora. Vlade, lokalne vlasti i privatni sektor trebaju usko surađivati na svim područjima koja doprinose sigurnosti. PwC je utvrdio četiri domene koje se preklapaju - fizičku, gospodarsku, digitalnu i društvenu, koje uz naglasak na povjerenju, čine temelj sigurnog i prosperitetnog društva.

Zaključak je ovo novog PwC-ovog izvješća „Uspostava sigurnosti i zaštite u vremenima čestih poremećaja i nepovjerenja“. U izvješću se preispituje tradicionalno usko tumačenje fizičke sigurnosti i zaštite, proširujući značenje sigurnosti na osnovne potrebe građana, uključujući hranu, vodu i komunalne usluge kao i na organizacije koje te potrebe zadovoljavaju.

Izvješće se temelji na akademskim istraživanjima* i studijama slučaja kako bi se ukazalo na nužnost i prednosti zajedničkog pristupa sigurnosti. Utvrđuje različite čimbenike zbog kojih se građani i tvrtke osjećaju nesigurno kao i igrače, od komunikacijskih tvrtki u privatnom sektoru i infrastrukturnih tvrtki do snaga sigurnosti i nevladinih organizacija, koji trebaju surađivati kako bi postigli sigurnosti u svim domenama.

Izazov uspostave sigurnosti nikada nije bio veći, što zahtijeva agilnost u pronalaženju rješenja i nove načine prevencije. Iako je sigurnost temeljni zadatak vlada, ne može se postići izoliranim pristupom. Potreban je holistički pristup, pri čemu bi vlade preuzele vodeću ulogu u pospješivanju suradnje među organizacijama, sektorima i unatoč teritorijalnim razgraničenjima kako bi se uspostavila sigurnost koja je od vitalnog značaja za funkcioniranje društva.“

Izvješće objašnjava kako se te domene preklapaju i utječu jedna na drugu, dodatno povećavajući složenost pružanja sigurnosti. Na primjer, gospodarska sigurnost usko je povezana s kibernetičkom sigurnošću i sprečavanjem krađe podataka. Ključne infrastrukturne usluge poput telekomunikacijskih, elektroenergetskih i transportnih sustava koji se u svom radu oslanjaju na tehnologiju, moraju se zaštititi i fizički i digitalno. Kontrolni sustavi na graničnim prijelazima kao što su čitači putovnica i uređaji za skeniranje šarenice oka oslanjaju se na digitalna sučelja koja zahtijevaju kibernetičku sigurnost.

PwC je utvrdio šest ključnih aktivnosti koje čelnici vlada mogu poduzeti kako bi razvili suradnički, sustavan pristup pružanju sigurnosti i zaštite svojim građanima: 

 • Procjena situacije: ispitivanje međusobne interakcije fizičke, digitalne, gospodarske i društvene domene i uočavanje eventualnih slabih karika u sektorima.
 • Utvrđivanje i angažiranje pravih dionika i suradnja za potrebe izrade zajedničkog programa te nacionalne i/ili lokalne politike za sigurnost i zaštitu.
 • Prepoznavanje što svaki dionik mora doprinijeti tijekom procesa i procjena razine njihove međusobne povezanosti radi pružanja sigurnosti i zaštite, npr. sigurnosni sustavi za telekomunikacijske kvarove.
 • Suradnja s vodstvom u različitim domenama koje se preklapaju, uz davanje podrške ljudima na pravim mjestima u donošenju odluka.
 • Ulaganje u lidere radi poboljšanja njihovih vještina aktiviranja javnosti i pružanja osjećaja povjerenja.
 • Pažljivo uspostavljanje ravnoteže između sigurnosti i zaštite osobnih podataka odnosno prava građana.

Preporuke za tvrtke iz privatnog sektora i neprofitne organizacije uključuju sljedeće korake:

 • Bliža suradnja s vladama od povjerenja kako bi se poboljšala angažiranost i suradnja.
 • Usklađivanje organizacijske svrhe sa širim društvenim programom sigurnosti i zaštite.
 • Razvoj kapaciteta i sposobnosti za poboljšanje sigurnosti i zaštite za dionike.

Facebook komentari

Ukoliko vam se komentari ne prikazuju, potrebno je napraviti sljedeće:

 • Logirati se na Facebook u ovom browseru i omogućiti korištenje kolačića (cookies). To možete učiniti ovdje.
 • Uključiti third party cookies u svom browseru. Ako koristite Chrome to možete učiniti na chrome://settings/cookies.

Recenzije

Linker

Poslovi

Cijelu ponudu poslova pogledajte ovdje.

ISSN: 1846-8675

© 2006. - 2022. CroPC.net

                    

Preporučujemo: Avalon

Speedtest

ISSN: 1846-8675