| | | | |

Aplikacija: Open365

Same aplikacije zapravo se temelje na LibreOfficeu što samo znači da su od sada poznate aplikacije iz tog alternativnog paketa uredskih alata otvorenoga koda dostupne i u oblaku
Same aplikacije zapravo se temelje na LibreOfficeu što samo znači da su od sada poznate aplikacije iz tog alternativnog paketa uredskih alata otvorenoga koda dostupne i u oblaku
Same aplikacije zapravo se temelje na LibreOfficeu što samo znači da su od sada poznate aplikacije iz tog alternativnog paketa uredskih alata otvorenoga koda dostupne i u oblaku

Iza naziva Open356 krije se službena aplikacija prvoga paketa uredskih alata otvorenog koda u oblaku

Same aplikacije zapravo se temelje na LibreOfficeu što samo znači da su od sada poznate aplikacije iz tog alternativnog paketa uredskih alata otvorenoga koda dostupne i u oblaku. Za rad potrebno je imati korinsički račun, a jednom kada je taj uvjet zadovoljen, na raspolaganju će se imati sve ono što nude alati LibreOffice, Kontact, Seafile i Jitsi. Premda je sve još u ranom izdanju, već je sada moguće pregledavati i izrađivati nove dokumente, komunicirati s kolegama kao i dijeliti dokumente s njima.

Dakako, aplikacije za pametne telefone su posve besplatne, baš kao što su to aplikacije i za druge operativne sustav.

Pin It

Tags: Aplikacija tjedna, Open365

Recenzije

Pretraži

© 2006 - 2020. CroPC.net

ISSN: 1846-8675