| | | | |

  Open365 - CroPC.net

  Aplikacija: Open365

  Same aplikacije zapravo se temelje na LibreOfficeu što samo znači da su od sada poznate aplikacije iz tog alternativnog paketa uredskih alata otvorenoga koda dostupne i u oblaku

  Same aplikacije zapravo se temelje na LibreOfficeu što samo znači da su od sada poznate aplikacije iz tog alternativnog paketa uredskih alata otvorenoga koda dostupne i u oblaku

  Iza naziva Open356 krije se službena aplikacija prvoga paketa uredskih alata otvorenog koda u oblaku

  Recenzije

  Pretraži

  © 2006 - 2020. CroPC.net

  ISSN: 1846-8675