| | | | |

powered_by_lenovo_2020 Dostupno ažuriranje softvera za fotoaparat Panasonic DC-GH5 - CroPC.net

Dostupno ažuriranje softvera za fotoaparat Panasonic DC-GH5

Nakon konzultacija s čuvenim fotografima i kinematografima diljem svijeta koji su koristili GH5, Panasonic je izradio popis traženih funkcija kako bi doznao što je potrebno novom ažuriranju

Nakon konzultacija s čuvenim fotografima i kinematografima diljem svijeta koji su koristili GH5, Panasonic je izradio popis traženih funkcija kako bi doznao što je potrebno novom ažuriranju

Panasonic je najavio novo ažuriranje softvera (Verzija 2.0) za fotoaparat DC-GH5 za unaprjeđenje performansi

Nakon konzultacija s čuvenim fotografima i kinematografima diljem svijeta koji su koristili GH5, Panasonic je izradio popis traženih funkcija kako bi doznao što je potrebno novom ažuriranju. U konačnici, taj je proces rezultirao ne samo običnim ažuriranjem, nego i iznimnim unaprjeđenjem rada GH-5 kako bi se zadovoljile želje profesionalnih korisnika.

Novo ažuriranje donosi sljedeća poboljšanja: kompatibilnost sa softverom za PC LUMIX Tether, poboljšane performanse automatskog fokusiranja, poboljšane performanse u 6K PHOTO i 4K PHOTO načinu rada, itd.

Pin It

Pretraži

© 2006 - 2020. CroPC.net

ISSN: 1846-8675