| | | |

powered_by_lenovo_2020 Gospodarski kriminal visok jer su prijevare kupaca i dalje u porastu - CroPC.net

Gospodarski kriminal visok jer su prijevare kupaca i dalje u porastu

Korist od primjene tehnologije u borbi protiv prijevara neosporna je

Stope prijevara i gospodarskog kriminala i dalje su rekordno visoke, PwC-ovo dvogodišnje istraživanje o gospodarskom kriminalu pokazalo je da su prijevare koje su počinili kupci na vrhu popisa svih počinjenih zločina (35 %), tvrtke navode kako su prijevare koje su počinili kupci i kibernetički kriminal oblici kriminala s najtežim posljedicama

Iako je broj prijevara koje su počinili kupci u porastu, to je ujedno jedan od oblika kriminala za koji su se namjenski resursi, jasno utvrđeni procesi i tehnologija pokazali najučinkovitijim sredstvima prevencije. Na globalnoj razini, u posljednje su dvije godine u svim regijama zabilježene prijevare koje su počinili kupci, a najveći porast zabilježili su Bliski istok (47 % u odnosu na 27 %) i Sjeverna Amerika (41 % u odnosu na 32 %).

U sklopu Globalnog istraživanja o gospodarskom kriminalu i prijevarama analizirano je više od 5.000 odgovora iz 99 zemalja. Rezultati istraživanja iznose sveobuhvatne informacije do kojih su došle tvrtke koje su u posljednje dvije godine u prosjeku zabilježile šest slučajeva. Također se govori o prijetnjama, cijeni prijevara i navodi se što bi tvrtke trebale učiniti kako bi njihova proaktivna reakcija bila bolja.

Izvješće s rezultatima istraživanja ističe važnost prevencije i kako organizacije mogu ulaganjem u prave vještine i tehnologiju ostvariti prednost. Gotovo polovina organizacija odgovorila je na kriminal uvođenjem i jačanjem kontrola, od čega ih je 60 % izjavilo kako su te mjere na njihovu dobrobit.

Međutim, gotovo polovina ispitanika uopće nije provela istragu. Tek ih je trećina prijavila slučajeve kriminala upravi, a od organizacija koje su to učinile, 53 % je od toga imalo koristi.

Tko su počinitelji prijevara?

Prijevara udara na tvrtke sa svih strana - počinitelj može biti unutarnji, vanjski ili u mnogim slučajevima između njih postoji tajna sprega.

  • 39 % ispitanika navelo je kako su najvećim dijelom vanjski počinitelji odgovorni za slučajeve gospodarskog kriminala kojima su njihove organizacije bile izložene u posljednje dvije godine.
  • Jedna petina ispitanika navela je trgovce/dobavljače kao izvor vanjskih prijevara s najtežim posljedicama.
  • 13 % ispitanika koji su u posljednje dvije godine bili žrtvama prijevare navelo je kako su izgubili više od 50 milijuna dolara.
  • Zlouporaba monopolskog položaja, zlouporaba povlaštenih informacija u trgovanju vrijednosnicama, porezne prijevare, pranje novca, primanje i davanje mita te korupcija navode se kao pet najskupljih prijevara u smislu izravnih gubitaka - koji su ponekad uvećani za značajne troškove korektivnih mjera.

Iako tehnologija predstavlja samo djelić odgovora u borbi protiv prijevara, u izvješću se navodi kako je više od 60 % organizacija započelo s primjenom napredne tehnologije poput umjetne inteligencije i strojnog učenja u borbi protiv prijevara, korupcije ili drugih oblika gospodarskog kriminala. Međutim, zabrinutost zbog primjene tehnologije povezana je s troškovima, nedovoljnom stručnošću i ograničenim resursima. 28 % ispitanika je odgovorilo da je to zato što nisu sigurni u njezinu vrijednost.

Korist od primjene tehnologije u borbi protiv prijevara neosporna je, ali organizacije moraju shvatiti kako samo primjena alata ili tehnologije ne može činiti program za borbu protiv prijevara.

Pin It

Pretraži

© 2006 - 2020. CroPC.net

ISSN: 1846-8675