Gospodarski kriminal visok jer su prijevare kupaca i dalje u porastu

Korist od primjene tehnologije u borbi protiv prijevara neosporna je

Stope prijevara i gospodarskog kriminala i dalje su rekordno visoke, PwC-ovo dvogodišnje istraživanje o gospodarskom kriminalu pokazalo je da su prijevare koje su počinili kupci na vrhu popisa svih počinjenih zločina (35 %), tvrtke navode kako su prijevare koje su počinili kupci i kibernetički kriminal oblici kriminala s najtežim posljedicama

Iako je broj prijevara koje su počinili kupci u porastu, to je ujedno jedan od oblika kriminala za koji su se namjenski resursi, jasno utvrđeni procesi i tehnologija pokazali najučinkovitijim sredstvima prevencije. Na globalnoj razini, u posljednje su dvije godine u svim regijama zabilježene prijevare koje su počinili kupci, a najveći porast zabilježili su Bliski istok (47 % u odnosu na 27 %) i Sjeverna Amerika (41 % u odnosu na 32 %).

U sklopu Globalnog istraživanja o gospodarskom kriminalu i prijevarama analizirano je više od 5.000 odgovora iz 99 zemalja. Rezultati istraživanja iznose sveobuhvatne informacije do kojih su došle tvrtke koje su u posljednje dvije godine u prosjeku zabilježile šest slučajeva. Također se govori o prijetnjama, cijeni prijevara i navodi se što bi tvrtke trebale učiniti kako bi njihova proaktivna reakcija bila bolja.

Izvješće s rezultatima istraživanja ističe važnost prevencije i kako organizacije mogu ulaganjem u prave vještine i tehnologiju ostvariti prednost. Gotovo polovina organizacija odgovorila je na kriminal uvođenjem i jačanjem kontrola, od čega ih je 60 % izjavilo kako su te mjere na njihovu dobrobit.

Međutim, gotovo polovina ispitanika uopće nije provela istragu. Tek ih je trećina prijavila slučajeve kriminala upravi, a od organizacija koje su to učinile, 53 % je od toga imalo koristi.

Tko su počinitelji prijevara?

Prijevara udara na tvrtke sa svih strana - počinitelj može biti unutarnji, vanjski ili u mnogim slučajevima između njih postoji tajna sprega.

  • 39 % ispitanika navelo je kako su najvećim dijelom vanjski počinitelji odgovorni za slučajeve gospodarskog kriminala kojima su njihove organizacije bile izložene u posljednje dvije godine.
  • Jedna petina ispitanika navela je trgovce/dobavljače kao izvor vanjskih prijevara s najtežim posljedicama.
  • 13 % ispitanika koji su u posljednje dvije godine bili žrtvama prijevare navelo je kako su izgubili više od 50 milijuna dolara.
  • Zlouporaba monopolskog položaja, zlouporaba povlaštenih informacija u trgovanju vrijednosnicama, porezne prijevare, pranje novca, primanje i davanje mita te korupcija navode se kao pet najskupljih prijevara u smislu izravnih gubitaka - koji su ponekad uvećani za značajne troškove korektivnih mjera.

Iako tehnologija predstavlja samo djelić odgovora u borbi protiv prijevara, u izvješću se navodi kako je više od 60 % organizacija započelo s primjenom napredne tehnologije poput umjetne inteligencije i strojnog učenja u borbi protiv prijevara, korupcije ili drugih oblika gospodarskog kriminala. Međutim, zabrinutost zbog primjene tehnologije povezana je s troškovima, nedovoljnom stručnošću i ograničenim resursima. 28 % ispitanika je odgovorilo da je to zato što nisu sigurni u njezinu vrijednost.

Korist od primjene tehnologije u borbi protiv prijevara neosporna je, ali organizacije moraju shvatiti kako samo primjena alata ili tehnologije ne može činiti program za borbu protiv prijevara.

Facebook komentari

Ukoliko vam se komentari ne prikazuju, potrebno je napraviti sljedeće:

  • Logirati se na Facebook u ovom browseru i omogućiti korištenje kolačića (cookies). To možete učiniti ovdje.
  • Uključiti third party cookies u svom browseru. Ako koristite Chrome to možete učiniti na chrome://settings/cookies.

Recenzije

Linker

Poslovi

Cijelu ponudu poslova pogledajte ovdje.

ISSN: 1846-8675

© 2006. - 2022. CroPC.net

                    

Preporučujemo: Avalon

Speedtest

ISSN: 1846-8675