Telemach

Brža konsolidacija uz Končar

Končar predstavio vlastito rješenje za izradu konsolidiranih financijskih izvješća povezanih poduzeća

Izrada konsolidiranih financijskih izvješća povezanih poduzeća (grupa, koncern i slično) uključuje proces prikupljanja velikog broja podataka, njihovo objedinjavanje, sistematiziranje i provjeru. Programski paket FinKON, tvrtke KONČAR – Elektronika i informatika, je web-aplikacija koja korisnicima znatno olakšava i ubrzava izradu konsolidiranih izvješća, reducirajući na minimum mogućnost grešaka. Aplikacija uvažava sva načela i postupke konsolidacije propisane zakonom o računovodstvu: načelo ekonomskog jedinstva (konsolidirana izvješća prikazuju grupu kao jednu ekonomsku cjelinu), načelo kontinuiteta (konsolidirana financijska izvješća grupe prikazuju se na dosljedan i ujednačen način) kao i načelo jedinstvenog roka (aplikacija podrazumijeva da se podaci za konsolidacijska izvješća matice i njenih povezanih društava sastavljaju na isti dan, a da se sami izvještaji sastavljaju u isto vrijeme svake godine).

Proces pripreme za konsolidaciju obuhvaća unos podataka podružnice o ostvarenom internom prometu i međusobno usklađivanje. Slijedi proces eliminacije internog prometa, koji obuhvaća unos korekcija na zbrojnim podacima povezanih poduzeća; budući da su zbrojni podaci u aplikaciji prikazani i sa sintetikom i sa analitikom, a kako svaka izmjena analitike od strane korisnika znači i automatsku promjenu sintetike, aplikacija osigurava programsku kontrolu unesenih podataka. Izlazni podaci su konsolidacijska izvješća i pokazatelji poslovanja (konsolidirana bilanca, račun dobiti i gubitka i novčani tok, te niz pokazatelja koji prikazuju rezultate poslovanja povezanih poduzeća).

Za upotrebu aplikacije na računalu je potrebno imati jedan od standardnih web-preglednika sa pristupom na internet, čime je omogućeno korištenje neovisno o lokaciji. Kao bazu koristi Microsoft SQL Server, a svi izvještaji prikazuju se u standardnom PDF formatu odnosno Excel tablicama. Sadržaj je po potrebi moguće ispisati izravno iz aplikacije, ili ga poslati korisnicima sustavom elektroničke pošte. Budući da se aplikaciji može pristupati i putem javne mreže (interneta) implementirana je SSL tehnologija, koja se koristi za šifriranje podataka pri prijenosu podataka između servera i web-preglednika na računalu korisnika, a implementiran je i sustav autentifikacije, autorizacije i praćenja aktivnosti korisnika (AAA), kako bi se nedvojbeno moglo utvrditi koji korisnik je proveo pojedinu akciju (aktivnost) na sustavu.

Rješenje je već implementirano i koristi se u 19 društava sa snažnom interakcijom koncerna KONČAR. „Brzina i jednostavnost korištenja, uz visoki stupanj kontrole i automatizacije ključne su prednosti ovog rješenja. Korisnicima tako preostaje više vremena za analizu izvješća i donošenje poslovnih odluka. S obzirom da se radi o vlastitom rješenju osigurane su relativno jednostavne prilagodbe specifičnim zahtjevima drugih korisnika, kao i kontinuirane dorade vezane uz eventualne zakonske promjene,“ istakao je mr. sc. Ivan Bilać, rukovoditelj Poslovne jedinice ICT rješenja, tvrtke KONČAR – Elektronika i informatika d.d.

Recenzije

Igraš? Pročitaj naše recenzije igara

Linker

Poslovi

Cijelu ponudu poslova pogledajte ovdje.

Huawei

ISSN: 1846-8675

© 2006. - 2023. CroPC.net

                    

Preporučujemo: Avalon

Speedtest

ISSN: 1846-8675