Studija pokazuje da se 83% Europljana želi osobno angažirati u borbi za zaštitu okoliša

Više od polovice (52%) je sada svjesnije utjecaja vlastitih postupaka na okoliš nego prije, a predvode ih generacije Z i Y (58%)
Više od polovice (52%) je sada svjesnije utjecaja vlastitih postupaka na okoliš nego prije, a predvode ih generacije Z i Y (58%)
Više od polovice (52%) je sada svjesnije utjecaja vlastitih postupaka na okoliš nego prije, a predvode ih generacije Z i Y (58%)

Čak se 83% ispitanika želi osobno angažirati u borbi za zaštitu okoliša u 2021. godini, a preko dvije petine (48%) smatra da je smanjenje njihovog ugljičnog otiska sada važnije nego u razdoblju prije pandemije

Više od polovice (52%) je sada svjesnije utjecaja vlastitih postupaka na okoliš nego prije, a predvode ih generacije Z i Y (58%). Ovo signalizira rastući trend prema ekološki osviještenoj potrošnji i ukazuje na činjenicu da potrošači žele da njihove kupovne navike imaju pozitivan učinak na planet.

Želja za svjesnijom konzumacijom porasla je tijekom posljednjeg desetljeća, no stvarne promjene u stavovima i ponašanjima naglo su nastupile kao izravna posljedica pandemije COVID-19. Kako potrošači postaju svjesniji vlastitih postupaka, gotovo tri od pet njih (58%) vjeruje da bi se tvrtke trebale ponašati na održiviji i ekološki prihvatljiviji način. I ovdje su predvodnici pripadnici generacije Z (62%). Europljani su ujedno identificirali da su smanjenje otpada (39%), rješavanje problema onečišćenja plastikom u segmentu ambalaže i proizvoda (38%) te smanjenje onečišćenja zraka i vode (35%) glavna tri pitanja na koja bi se kompanije trebale usmjeriti, uz suočavanje s pandemijom.

Kao dio sveobuhvatne platforme održivosti, koja uključuje koaliciju Priceless Planet i predanost pomaganju poduzećima i potrošačima da doprinesu zaštiti planeta s ciljem sadnje 100 milijuna stabala, Mastercard je razvio i Mastercard Carbon Calculator zajedno sa svojim strateškim partnerom – švedskim fintechom Doconomy. Ovaj je alat za izračunavanje ugljičnog otiska integriran u globalnu mrežu Mastercarda, a omogućava bankama da se prilagode potrošačima koji žele doprinijeti zaštiti okoliša.

Facebook komentari

Ukoliko vam se komentari ne prikazuju, potrebno je napraviti sljedeće:

  • Logirati se na Facebook u ovom browseru i omogućiti korištenje kolačića (cookies). To možete učiniti ovdje.
  • Uključiti third party cookies u svom browseru. Ako koristite Chrome to možete učiniti na chrome://settings/cookies.

Recenzije

Linker

Poslovi

Cijelu ponudu poslova pogledajte ovdje.

ISSN: 1846-8675

© 2006. - 2022. CroPC.net

                    

Preporučujemo: Avalon

Speedtest

ISSN: 1846-8675