Kompare
Featured

Kroz pilot projekt „e-Škole“ obrazovalo se više od 90 posto uključenih nastavnika i školskog osoblja

Većinu radionica, e-tečajeva i webinara kontinuirano su provodili obučeni predavači i mentori, a najčešće su se odvijale u svakoj od 151 škole uključene u projekt te su na njima u pravilu sudjelovali samo djelatnici tih škola
Većinu radionica, e-tečajeva i webinara kontinuirano su provodili obučeni predavači i mentori, a najčešće su se odvijale u svakoj od 151 škole uključene u projekt te su na njima u pravilu sudjelovali samo djelatnici tih škola
Većinu radionica, e-tečajeva i webinara kontinuirano su provodili obučeni predavači i mentori, a najčešće su se odvijale u svakoj od 151 škole uključene u projekt te su na njima u pravilu sudjelovali samo djelatnici tih škola

U okviru CARNET-ovog pilot projekta „e-Škole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola“ održano je više od 1900 radionica, e-tečajeva i webinara kako bi se podignula razina digitalnih kompetencija nastavnika, ravnatelja, stručnih suradnika i administrativnog osoblja te osiguralo svrhovito korištenje IKT-a u nastavi i poslovnim procesima škola

Do sada je više od 7000 jedinstvenih korisnika pohađalo barem jedan od ponuđenih sadržaja obrazovanja, odnosno više od 90 posto nastavnika i školskog osoblja uključenog u pilot projekt. Uzme li se u obzir da ukupan broj dolazaka na obrazovne sadržaje iznosi gotovo 45 000, svaki je polaznik u prosjeku pohađao 6,4 ponuđenih obrazovnih sadržaja.

„Kroz pilot projekt e-Škole smo proveli brojne aktivnosti s ciljem sustavnog razvoja digitalnih kompetencija djelatnika u školama, a te aktivnosti još uvijek traju. Djelatnici škola su se odazvali u velikom broju te su, zahvaljujući kontinuiranom stručnom usavršavanju, unaprijedili vlastite digitalne kompetencije. Infrastruktura je nužan materijalni aspekt digitalne transformacije škola, ali bez djelatnika škola koji imaju kompetencije potrebne za svrhovito korištenje računala i druge računalne opreme, digitalnu transformaciju nije moguće provesti.“, izjavila je zamjenica ravnatelja CARNET-a i voditeljica pilot projekta e-Škole Andrijana Prskalo Maček.

Obrazovni sadržaji radionica, e-tečajeva i webinara nastali su na temelju Kurikuluma (puni naziv: „Kurikulum za unapređenje digitalnih kompetencija tri skupine korisnika u školama: učitelja/nastavnika i stručnih suradnika, ravnatelja i administrativnog osoblja“), a izradio ih je tim stručnjaka iz relevantnih područja sa Fakulteta za organizaciju i informatiku.

Većinu radionica, e-tečajeva i webinara kontinuirano su provodili obučeni predavači i mentori, a najčešće su se odvijale u svakoj od 151 škole uključene u projekt te su na njima u pravilu sudjelovali samo djelatnici tih škola. E-tečajevi i webinari puno su fleksibilniji u smislu broja korisnika, pa je tako na svakom dosadašnjem e-tečaju sudjelovalo od 400 do 1600 polaznika. Webinari imaju oblik kratkih video predavanja uz mogućnost postavljanja pitanja predavačima putem chata, a istovremeno ih je moglo pratiti oko 700 polaznika.

S obzirom na to da su digitalne kompetencije složen koncept, bilo je potrebno utvrditi koje od njih su potrebne korisnicima u školama za učinkovito obavljanje njihovog posla. U tu svrhu u sklopu pilot projekta razvijen je Okvir za digitalne kompetencije djelatnika škola, a na temelju njega i Upitnik za samoprocjenu digitalnih kompetencija, kojeg je svaki djelatnik mogao ispuniti i dobiti rezultate o razini vlastitih digitalnih kompetencija.

Upitnik je ispunilo više od 2000 djelatnika te se iz njega vidi da sve skupine korisnika uglavnom kao najrazvijenije samoprocjenjuju područja informacijske i podatkovne pismenosti. Kao manje razvijene ističu se digitalne kompetencije iz područja kreiranja sadržaja, komunikacije i suradnje te rješavanja problema, pri čemu administrativno osoblje i ravnatelji procjenjuju svoje digitalne kompetencije manje razvijenima u tom području u odnosu na nastavnike i stručne suradnike.

Zadnje recenzije

Igrali smo

PARTNERI

A1
Adriatic
AKD
Algebra
Bosch
Huawei
HT
IN2
Infodom
Infodom
Lenovo
Njuškalo
Telemach
Einhell

ISSN: 1846-8675

© 2006. - 2024. CroPC.net

                    

Preporučujemo: cyber_FolksTemplatePlazza

CroPC.net upotrebljava internetske kolačiće (eng. cookies). Nastavkom pregleda web-stranice slažete se s uvjetima korištenja.